Nézd meg Facebook és instagram oldalunkat is!

Nézd meg Facebook és instagram oldalunkat is!

Nézd meg Facebook és Instagram oldalunkat is! 

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Zalaegerszegi Vadászegyesület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Gébárti u. 29
E-mail: info@zegivadaszegyesulet.hu

2. Adatkezelések

Az alábbi személyes adatok kezelése történik a weblap böngészése és a weblap Kapcsolat menüpontjában elérhető üzenetküldő űrlap kitöltése során:

  • rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)
  • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
  • elektronikus levélcím.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során Ön bármikor kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését, az önkéntes hozzájárulás alapján megadott adatok törlését vagy kezelésének korlátozását.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását, az adatkezelés elleni tiltakozását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

A rendszerinformációk gyűjtése során semmi olyan információ nem kerül a birtokunkba, amellyel a személyek beazonosíthatóak lennének. Az üzenetküldő űrlap használata önkéntes. Üzenet esetén az adatkezelés célja a küldött üzenet feldolgozása és a szükséges válasz megküldése.

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat Adatkezelő munkatársai és a napi munkavégzésben részt vevő alvállalkozói kezelik.

Az adatok megőrzési ideje az utolsó üzenetváltástól számított maximum 5 év.

3. Sütikezelés a weboldal látogatása során

A sütik (cookie) a felhasználó saját számítógépére települő, kis méretű adatcsomagok. Az a feladatuk, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, az űrlapra beírt szövegeket, hogy legközelebb ne kelljen újra begépelni őket. Megkönnyítik a weboldalak használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

4. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. Jogszabályok

E tájékoztató összeállítása során az alábbi jogszabályok előírásaira voltunk tekintettel:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (Infotv.)

Zalaegerszeg, 2021. 03.10.

 

 

 

 

Weblapunkon sütiket használunk
Az oldal használatával adatkezelési és sütikezelési szabályainkat elfogadod.
A részletekért olvasd  el tájékoztatóinkat!